PRZESZKLENIE

Stosuje się podwójne szyby, a w szerszych wariantach wypełnień drzwiowych także potrójne. Wszystkie szyby są w podstawowej wersji wyposażone w ramki dystansowe! Szyby podwójne składają się z tafli o grubości 4 mm. W szybie potrójnej środkową warstwę stanowi specjalna szyba clear vision z wysoką wytrzymałością cieplną. Oszklenie w podstawowej wersji jest zawsze wyposażone w szybę z obniżoną przepuszczalnością cieplną. Wyjątkiem są oszklenia witrażowe Finesa Double, w przypadku których nie jest możliwe zastosowanie szkła o odpowiedniej przenikalności cieplnej. Ze względu na całkowitą szerokość oszklenia podwójnego wypełnień drzwiowych o grubości 24 mm nie jest możliwe uzyskanie tak niskiego współczynnika przenikalności cieplnej jak w przypadku okien. Jako bezpieczne oszklenie Connex będzie użyta szyba Connex + U, która będzie umieszczona po zewnętrznej stronie.


Współczynnik przepuszczalności cieplnej przeszklenia wypełnień drzwiowych PERITO

Wypełnienia o grubości 24 mm – podwójna szyba 18 mm o właściwościach cieplnych U=ok. 1,5 W.m-2.K-1
Wypełnienia o grubości 24 mm – podwójna szyba 18 mm z finesa double U=ok. 2,9 W.m-2.K-1
Wypełnienia o grubości od 34 mm – potrójna szyba od 29 mm o właściwościach cieplnych U=ok. 1,3 W.m-2.K-1
 

Standardowe przeszklenia ornamentowe

Przede wszystkim przezroczyste typy szyb, które po jednej stronie są zdobione różnymi ornamentami. Wzorzysta strona szyb ornamentowych umieszczona jest do wewnątrz oszklenia. Takie szyby ornamentowe są w cenie podstawowego przeszklenia wypełnienia!
Szyby ornamentowe: Szynszyla, Szynszyla brąz, Delta, Delta brąz, Flutes przezroczysty, Grepi, Kathedral klein, Konfetti, Krizet, Kora, Kora brąz, Madeira, Polar, Silvit, Silvit brąz, Stalactit.
 

Niestandardowe przeszklenia ornamentowe

Nieprzejrzyste, ale przepuszczające światło typy szyb, które po jednej stronie zdobione są różnymi ornamentami. Wzorzysta strona szyb ornamentowych umieszczona jest do wewnątrz oszklenia. Te szyby ornamentowe są dostępne za dopłatą według cennika.
Szyby ornamentowe: Altdeutsch, Altdeutsch brąz, Delta matowa, Eclissi, Flutes mat, Master carre, Mleczne szkło, Quatrix przezroczysty, Quatrix mat.
UWAGA! W przypadku szyb ornamentowych: flutes, stalactit, quatrix, eclissi, master carre i krizet nie jest możliwe zapewnienie prostokątnej symetrii ornamentu!

Stopsol

Szereg szyb z efektem lustrzanym. Grubość w zależności od rodzaju 4–6 mm. Dla pełnego efektu szyby powinny być umieszczone od wewnątrz!
Stopsol: bezbarwny, brązowy, szary, zielony, supersilver bezbarwny, supersilver niebieski
  

Szyba izolacyjna

Szyba Float z folią termoizolacyjną. Przestrzeń między szybami podwójnymi lub potrójnymi jest wypełniona gazem dla obniżenia przenikalności cieplnej oszklenia. Dokładną wartość współczynnika przenikania ciepła szyb determinuje grubość całkowita oraz powierzchnia przeszklenia. Wartość U 1,5 podawana w zamówieniu jest wyłącznie orientacyjna!  


Connex

Bezpieczna szyba składa się z dwóch cieńszych szyb, między którymi wklejona jest folia zapewniająca odporność na uderzenia. W przypadku łączenia z innymi szybami ornamentowymi lub witrażowymi szyba ta jest uzupełniona o folię termoizolacyjną.  


Szprosy

Dostarczamy szprosy według aktualnej oferty w kolorach białym, srebrnym i brązowym oraz z różnymi wzorami drewna. Szprosów nie można w podstawowych wypełnieniach o grubości 24 mm łączyć z szybą Connex i szybami dekoracyjnymi (ogółem z szybami o grubości większej niż 4 mm). Wizualizacja każdego wypełnienia drzwiowego ze szprosami jest uwzględniona w programie PERITO – krzyżowanie, liczba itd. Szprosy nie są dostępne dla przeszkleń z potrójną szybą.  


Szyby dekoracyjne

 • Są to ogółem szyby ozdobne, do których zaliczamy kombinacje szyb z taśmą ołowianą, piaskowanymi ornamentami, szlifowanymi fasetkami oraz szybami spiekanymi. Tych szyb dotyczą specjalne przepisy o umieszczeniu w podwójnych lub potrójnych szybach termoizolacyjnych. Wymagają też specjalnej konserwacji i czyszczenia
 • Colora – taśmy ołowiane z kolorową folią. Folia ta nie jest jednokolorowa i celowo stwarza efekt „smugi”. Szyba dekoracyjna jest wyposażona w piaskowaną folię dla zmniejszenia przejrzystości.
 • Crystal – taśmy ołowiane ze szlifowanym szkłem. Szyba dekoracyjna jest wyposażona w folię lodową dla zmniejszenia przejrzystości.
 • • Finesa – piaskowana szyba, w ornamencie większą powierzchnię poddaje się piaskowaniu w celu zmniejszenia przejrzystości.
 • Finesa colora – wariant szyby finesa, z dodatkowymi kolorowymi powierzchniami dla podkreślenia wyglądu.
 • Fusing – szyba dekoracyjna produkowana w technologii spiekania szkła. Kształty nie są prostokątne, ale „rozlane”. Podkładowy float jest poddawany obróbce dla zmniejszenia przejrzystości.
 • Szkło topione – motyw wtopiony do szyby w temperaturze ok. 860°C, w efekcie czego powstaje plastyczna rzeźba.
 •  
 • Wygląd i kształt witraży odpowiadają aktualnej ofercie z katalogu PERITO i nie muszą być zgodne z wcześniej stosowanymi typami przeszklenia dekoracyjnego. 


Przykłady przeszkleń dekoracyjnych

colora_1.jpg
COLORA 1
crystal_1.jpg
CRYSTAL 1
crystal_2.jpg
CRYSTAL 2
finesa_1.jpg
FINESA 1
finesa_2.jpg
FINESA 2
finesa_3.jpg
FINESA 3
finesa_colora.jpg
FINESA COLORA
fusing_1.jpg
FUSING 1
fusing_2.jpg
FUSING 2
fusing_3.jpg
FUSING 3
tavene.jpg
TAVENÉ SKLO


Konserwacja przeszkleń witrażowych

 • • Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol!
 • • Czyścić wyłącznie przy pomocy tkaniny zwilżonej wodą z mydłem, natychmiast wysuszyć delikatną tkaniną!
 • • Uwaga na możliwość mechanicznego uszkodzenia!
 •  

Niedozwolone kombinacje szyb, szprosów i witraży

 • • Connex + szpros 18 mm w szybie podwójnej
 •  
 • • Connex + dowolny szpros w szybie potrójnej
 •  
 • • Connex + U + szpros
 •  
 • • Dwa typy szyb dekoracyjnych razem
 •  
 • • Szyba dekoracyjna ze szprosem
 •  
 • • Dwa typy szyb ornamentowych razem
 •  
 • • Wypełnienia drzwiowego nie można wyprodukować z grubą szybą ornamentową (np. niagara). Dlatego takie wymagania należy wcześniej konsultować z producentem!
 •  
 • • Szyba potrójna ze szprosem
 •